baby-potatoes-farm-farming-775707
DINTR-O PRIVIRE
Shadow
Dutch
French
German
Greek
Hungarian
Irish
Italian
Polish
Romanian
Swedish
English

LIFT: “Agricultura cu inputuri reduse și teritoriile – Integrarea cunoștințelor pentru îmbunătățirea agriculturii ecosistemice” (ID: 770747) este un proiect de cercetare finanțat în cadrul programului de cercetare Orizont 2020 al Uniunii Europene “H2020-EU.3.2.1.1. – Creșterea eficienței producției și combaterea schimbărilor climatice, asigurând în același timp durabilitatea și reziliența” în cadrul temei “SFS-29-2017 – Socio-eco-economie – socio-economie în abordări ecologice”.

Scop: Identificarea și înțelegerea modului în care factorii socio-economici și politici influențează dezvoltarea abordărilor ecologice în domeniul agricol și evaluarea performanței și durabilității unor astfel de abordări, luând în considerare diferitele sisteme agricole la nivel de fermă, grup de ferme și la scară teritorială.

Scurtă prezentare: Abordările ecologice ale practicilor agricole prezintă un interes crescut in Europa. Pe măsură ce acest interes crește, este absolut necesar să fie evaluate contribuțiile potențiale ale acestor practici, contextul în care funcționează și atractivitatea lor pentru fermieri, ca potențiali adoptatori. În special, agricultura ecologică trebuie evaluată în raport cu obiectivul de a promova performanța îmbunătățită și durabilitatea fermelor, a mediului rural, a societăților și economiilor rurale.

Obiectivul general al proiectului de cercetare LIFT este să identifice potențialele avantaje ale adoptării agriculturii ecologice în Uniunea Europeană (UE) și să înțeleagă modul în care factorii socio-economici și politici influențează adoptarea, performanța și durabilitatea agriculturii ecologice la diferite niveluri, de la nivel de fermă la scară teritorială. Pentru realizarea acestui obiectiv, LIFT își propune să evalueze factorii determinanți ai adoptării abordărilor ecologice, și să evalueze performanța și durabilitatea generală a acestor abordări în comparație cu agricultura convențională în cadrul unei game largi de sisteme agricole și scale geografice. De asemenea, LIFT va dezvolta noi aranjamente private și instrumente politice care ar putea îmbunătăți adoptarea și performanța ulterioară și durabilitatea rețelelor rurale.

În acest scop, LIFT va propune un cadru inovator pentru evaluarea durabilității pe mai multe niveluri, care să vizeze identificarea căilor critice pentru adoptarea unor abordări ecologice pentru îmbunătățirea livrării de bunuri publice și servicii ecosistemice. Acest lucru se va realiza prin integrarea cunoștințelor științifice transdisciplinare și a expertizei părților interesate pentru a co-dezvolta instrumente inovatoare de susținere a deciziilor. Proiectul va informa și sprijini prioritățile Uniunii Europene privind agricultura și mediul înconjurător pentru a promova performanța și durabilitatea sistemului rural. Vor fi realizate cel puțin 30 de studii de caz pentru a reflecta varietatea enormă a condițiilor socio-economice și bio-fizice pentru agricultura din țările Uniunii Europene.

Cuvinte cheie: structuri agricole, Politica Agricolă Comună (PAC), agro-ecologie, agricultură organică, economia agriculturii, micro-economie, economie comportamentală, agricultură ecologică, performanță, durabilitate, bunuri publice, servicii ecosistemice, productivitatea muncii, crearea de locuri de muncă, condițiile lucrătorilor, politici, analiză pe mai multe niveluri, abordări participative.

Coordonator: INRAE – French National Institute for Research on Agriculture, Food and the Environment (Franța).

Consorțiu: 17 parteneri din 12 țări ale Uniunii Europene: INRAE (Franța), VetAgro Sup (Franța), SRUC (Regatul Unit), Teagasc (Irlanda), KU Leuven (Belgia), SLU (Suedia), UNIBO (Italia), BOKU (Austria), UBO (Germania), JRC (Belgia), IAE-AR (România), KRTK (Ungaria), IRWiR PAN (Polonia), DEMETER (Grecia), UNIKENT (Regatul Unit), INRAE Transfert S.A. (Franța), ECOZEPT Deutschland (Germania).

CORDIS: https://cordis.europa.eu/project/rcn/215945_en.html.

Durată: 48 de luni, 1 mai 2018 – 30 aprilie 2022.

Buget: 5 mil. EUR.

Descarca: Foaie volantă, Buletin informativ anual LIFT nr. 1, Buletin informativ anual LIFT nr. 2, Buletin informativ anual LIFT nr. 3, Buletin informativ anual LIFT nr. 4