baby-potatoes-farm-farming-775707
ÁTTEKÍNTÉS
Shadow
Dutch
French
German
Greek
Hungarian
Irish
Italian
Polish
Romanian
Swedish
English

A LIFT: “Low-Input Farming and Territories – Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming” (ID: 770747), vagyis “Alacsony input felhasználású mezőgazdasági termelés és területek – Ökoszisztáma alapú mezőgazdasági termelés fejlesztésével kapcsolatos tudás összefoglalása” projektet az Europai Unió “H2020-EU.3.2.1.1. – Increasing production efficiency and coping with climate change, while ensuring sustainability and resilience” H2020 kutatási felhívására, az “SFS-29-2017 – Socio-eco-economics – socio-economics in ecological approaches” témában nyújtottuk be, és nyertük meg.

A cél: azonosítani és megérteni, hogy hatnak a társadalmi-gazdasági, valamint agrár-gazdaság politikai beavatkozások az agrártermelésben alkalmazott ökológiai eljárások fejlődésére, valamint felmérni az említett eljárások hatékonyságát és fenntarthatóságát, figyelembe véve a különböző termelési rendszereket, többféle mezőgazdasági üzem, üzemcsoport valamint területi skálán.

Rövid leírás: Egész Európában növekedik az érdeklődés az ökológiai gazdálkodási eljárások iránt. Emiatt is kutatni szükséges, hogy milyen hatást gyakorolnak az említett ökológiai eljárások, milyen kontextusban alkalmazzák őket, valamint, hogy miben áll vonzóerejük a farmerek számára. Konkrétabban, az ökológiai mezőgazdaságot a növekvő hatékonyság és fenntarthatóság, vidéki környezet, vidéki társadalmak, valamint vidéki gazdaság (mint elérendő célok) tükrében, együtt szükséges vizsgálni.

A LIFT projekt célja azonosítani az EU-ban az ökológiai mezőgazdaságban alkalmazott eljárások potenciális hasznát, és megérteni, mely szoció-ökonomiai és agrárpolitikai tényezők befolyásolják az említett ökológiai mezőgazdaság használatát, teljesítményét, valamint fenntarthatóságát különböző léptékekben, egy adott farm szintjétől egészen az aggregált területi szintig. Ezek eléréshez, a LIFT projekt azonosítani kívánja az ökológiai eljárások meghatározó determinánsait, illetve felméri a konvencionális mezőgazdasághoz hasonlítva ezek teljesítményét és általános fenntarthatóságát egy szélesebb farm-tipológiai és geográfiai egység spektrumon.  A LIFT projekt továbbá kialakít új magán szerződéseket és politikai instrumentumokat melyek elősegíthetik az ökológiai gazdálkodásra való áttérést, a teljesítményt és a fenntarthatóságot.

Ezért a LIFT egy innovatív keretet kíván teremteni a több szintű fenntarthatóság értékelésére, valamit az ökológiai termelés adaptációja felé vezető kritikus út azonosítására, mindezt a közjavak valamint ökoszisztéma szolgáltatások minőségjavításának figyelembevételével. A fenti cél érdekében, a projekt, innovatív döntés elősegítő eszközöket alakít ki, a traszdiszciplináris tudás, valamint az érdekelt felek tapasztalatának az integrálásával.  A projekt támogatja, és információkkal segíti az EU mezőgazdasággal és környezettel kapcsolatos prioritásait, egy egységesített vidéki rendszer teljesítményének és fenntarthatóságának elősegítése érdekében. A projektben minimum 30 esettanulmányt tervezünk készíteni mely tükrözni kívánja az EU-n belüli szoció-ökonomiai és bio-fizikai feltételek hatalmas változatosságát.

Kulcsszavak: mezőgazdasági termelés struktúrák, Közös agrárpolitika (KAP), agrárökologia, organikus agrártermelés, agrárközgazdaságtan, mikróökonomia, viselkedésgazdaságtan, ökologiai agrártermelés, teljesítmény, fenntarthatóság, közjavak, ökoszisztéma szolgáltatások, munkaerő termelékenysége, munkahely létrehozás, munkakörülmények, gazdálkodói tudás, politikák, több-szintű elemzés, részvételen alapuló eljárások.

Koordinátor: INRAE – French National Institute for Research on Agriculture, Food and the Environment (Franciaország).

Konzorcium: 12 Európai Uniós országból összesen 17 partner: INRAE (Franciaország), VetAgro Sup (Franciaország), SRUC (Egyesült Királyság), Teagasc (Írország), KU Leuven (Belgium), SLU (Svédország), UNIBO (Olaszország), BOKU (Ausztria), UBO (Németország), JRC (Belgium), IAE-AR (Románia), KRTK (Magyarország), IRWiR PAN (Lengyelország), DEMETER (Görögország), UNIKENT (Egyesült Királyság), INRAE Transfert S.A. (Franciaország), ECOZEPT Deutschland (Németország).

CORDIS: https://cordis.europa.eu/project/rcn/215945_en.html.

Időtartam: 48 hónap, 2018 május 1. és 2020 április 30. között.

Költségvetés: 5 millió EUR.

Letöltés: Szórólap, Éves Hírlevél LIFT nr 1, Éves Hírlevél LIFT nr 2, Éves Hírlevél LIFT nr 3, Éves Hírlevél LIFT nr 4