baby-potatoes-farm-farming-775707
IN EEN NOTENDOP
Shadow
Dutch
French
German
Greek
Hungarian
Irish
Italian
Polish
Romanian
Swedish
English

LIFT: “Lage-Input Landbouw en Regio’s– Integratie van kennis voor het verbeteren van landbouw op basis van ecosystemen” (ID: 770747) is een onderzoeksproject dat gefinancierd wordt door het Horizon 2020 programma “H2020-EU.3.2.1.1. – Verbeteren van de productie-efficiëntie en omgaan met klimaatverandering en tegelijk duurzaamheid en veerkracht versterken” onder het onderwerp “SFS-29-2017 – Socio-eco-economie – socio-economie in ecologische benaderingen”.

Doel: herkennen en begrijpen hoe socio-economische en politieke drijfveren impact hebben op de ontwikkeling van ecologische benaderingen voor landbouw en toetsen van de prestatie en duurzaamheid van zulke praktijken, voor een verscheidenheid aan landbouwsystemen op schaal van het landbouwbedrijf, bedrijvengroepen en de regio’s.

Korte beschrijving: Ecologische landbouwpraktijken winnen aan populariteit over heel Europa. Dit gaat gepaard met een dringende behoefte aan onderzoek naar de mogelijke meerwaarde van deze praktijken, de context waarin deze worden toegepast en hun aantrekkelijkheid van deze praktijken voor landbouwers. Meer specifiek is de vraag in hoeverre ecologische landbouw bijdraagt aan het bevorderen van de prestaties en duurzaamheid van landbouwbedrijven, de landelijke omgeving, en de gemeenschappen en de economie op het platteland.

Het algemene doel van LIFT is het identificeren van mogelijke voordelen van de toepassing van ecologische landbouw in de Europese Unie (EU) en begrijpen hoe socio-economische en politieke factoren een impact hebben op de uitvoering, prestaties en duurzaamheid van ecologische landbouw op verschillende schalen, gaande van het individuele bedrijfsniveau tot volledige regio’s. Om dit doel te bereiken, zal LIFT onderzoek doen naar de bepalende elementen voor integratie van een ecologische benadering, en de prestatie en algemene duurzaamheid van deze benaderingen evalueren in vergelijking met meer conventionele landbouw over een scala aan landbouwsystemen en geografische niveaus. LIFT staat ook in voor de ontwikkeling van nieuwe private overeenkomsten en beleidsinstrumenten die de toepassing en bijgevolg prestaties en duurzaamheid van het rurale netwerk kunnen bevorderen.

Hiervoor zal LIFT een innovatief kader voorstellen voor de beoordeling van duurzaamheid over meerdere schalen, gericht op het identificeren van cruciale stappen voor de toepassing van ecologische benaderingen voor het verbeteren van publieke goederen en de voorziening van ecosysteemdiensten. Dit zal bereikt worden door de integratie van transdisciplinair wetenschappelijk onderzoek en expertise van stakeholders voor de gezamenlijke ontwikkeling van innovatieve decision-support tools. Het project zal de EU informeren en ondersteunen omtrent prioriteiten aangaande landbouw en het milieu met het doel op het bevorderen van de performantie en de duurzaamheid van het gehele rurale systeem. Ten minste 30 case studies zullen uitgevoerd worden om een correcte weergave te bieden van de enorme variëteit aan socio-economische en biofysische omstandigheden voor landbouw in de EU.

Keywords: structuur van landbouwbedrijven, Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), agro-ecologie, organische landbouw, landbouweconomie, micro-economie, gedragseconomie, ecologische landbouw, prestatie, duurzaamheid, publieke goederen, ecosysteemdiensten, arbeidsproductiviteit, creëren van werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden, kennis van landbouwers, beleid, multi-schaal analyse, participatieve benaderingen.

Coördinator: INRAE – French National Institute for Research on Agriculture, Food and the Environment (Frankrijk).

Consortium:  17 partners van 12 EU lidstaten: INRAE (Frankrijk), VetAgro Sup (Frankrijk), SRUC (Verenigd Koninkrijk), Teagasc (Ierland), KU Leuven (België), SLU (Zweden), UNIBO (Italië), BOKU (Oostenrijk), UBO (Duitsland), JRC (België), IAE-AR (Roemenië), KRTK (Hongarije), IRWiR PAN (Polen), DEMETER (Griekenland), UNIKENT (Verenigd Koninkrijk), INRAE Transfert S.A. (Frankrijk), ECOZEPT Deutschland (Duitsland).

CORDIS: https://cordis.europa.eu/project/rcn/215945_en.html.

Duur: 48 maanden, van 1 mei 2018 tot 30 april 2022.

Budget: EUR 5 miljoen.

Downloaden: Folder, LIFT Jaarlijkse nieuwsbrief nr. 1, LIFT Jaarlijkse nieuwsbrief nr. 2, LIFT Jaarlijkse nieuwsbrief nr. 3 , LIFT Jaarlijkse nieuwsbrief nr. 4